Wie zijn wij - Vogelringstation AWDuinen

Vogelringstation AWDuinen
Ga naar de inhoud

Wie zijn wij

Stichting Vogelringstation AWDuinen.

Het Vogelringstation AWDuinen ringt vogels in de duingebied ten zuiden van Zandvoort.

In de eerste instantie werd het gebouwd als een Vinkenbaan in 1964 door F. Koning, H. Niesen, P. van Spanje en H. Vader.

Inmiddels is het vogelringstation uitgebouwd en vanaf 7 mei 2008 een stichting. Daarnaast is ook de personele bezetting veranderd. Op dit moment zijn er 6 actieve ringers met een ringvergunning:
Koos van Ee, Marcel Schalkwijk, Wil Tamis, Steven Wytema, Henkjan Koning, Annemieke de Winter en Bonnie van der Hulst als aspirant ringer in opleiding. Zij worden terzijde gestaan door een groep enthousiaste assistenten te weten: Liesbeth Verlinden, Jolanda Balkenende,

Wiilem Hageman, Karel Beylevelt, Christien Kemp, Mariet Ferwerda, Piet Veel, Marjolein Verdam, Aad Kortekaas, Antje Ehrenburg, Martijn Kosterman, Peter Spolders en Sietze Dijkstra.

Daarnaast doen Fred Koning, Henkjan Koning en Peter Spannenberg uilen en roofvogelonderzoek in AWDuinen, echter zij doen niet actief mee aan het vogelringprogramma van het Vogelringstation AWDuinen.
In de loop van de tijd zijn de volgende vangmiddelen in gebruik genomen:4 slagnetten voor vogels zoals steltlopers, leeuweriken, piepers en kwikstaarten; ongeveer 350 meter mistnet voor zangvogels; minstens 4 inloopkooien voor rallen. Sinds 2006 hebben we een hijsnet dat 36 meter lang en ongeveer 5 meter hoog is.
Daarnaast hebben we de beschikking over nog drie hijsnetten, 1 voor gier-en boerenzwaluw (in de zomermaanden) en twee voor lijsters en zangers (in de lijstertrek maanden).

De vogels worden geringd voor het Vogeltrekstation Arnhem (NIOO te Heteren)
Het onderzoek op het ringstation heeft als doel het voorkomen, de populatiedynamiek en de trekpatronen zichtbaar te maken van vooral `s nachts trekkende zangvogels. Daarnaast worden gegevens verzameld over de sexe en leeftijdsopbouw, het verloop van de rui en conditie. Alle gegevens worden verstrekt aan de terreinbeheerder van de AWD, waardoor zij hiermee o.a. hun natuurbeheersdoelstellingen kunnen toetsen.

Het ringstation neemt deel als één van de vierenveertig (C03) aan het project CES (Constant Effort Sites) in Nederland. Een monitoring project van broedvogels volgens een vaste methode met mistnetten uitgevoerd in 12 decades tussen eind april en begin augustus. Zo wordt over meerdere jaren de populatiedynamiek en broedsucces van zangvogels in struwelen en riet gevolgd, zonder hun verborgen nesten te hoeven zoeken.

Het vangen van ruiende, opvettende en doortrekkende vogels ligt tussen eind juli en eind november. Getracht wordt om dan op goede trekdagen zo vaak mogelijk te gaan ringen. Een ideaal is nog steeds om dagelijks te vangen. Om dit ideaal te bereiken en om in de toekomst het ringstation draaiende te houden is er behoefte aan een uitbreiding van de actieve ringgroep.

Het waterrijke gebied rond het ringstation is begroeid met ondermeer riet, vlier, duindoorn en wilg. Hierdoor is er een ruim aanbod van voedsel zoals bessen, zaden en insecten. Tijdens de zomermaanden is het vangen soms geen pretje vanwege de hordes van stekende muggen en dazen.

De terreinbeheerder is Waternet, voorheen Gemeente Waterleidingen Amsterdam

Copyright © Vogelringstation AWDuinen.
Terug naar de inhoud